Prohlídka ve třech letech

V rámci prohlídky se odehraje následující:

- pohovor s rodiči (racionální strava)

- vyšetření dítěte poslechem, pohmatem atd.

- zhodnocení psychomotorického vývoje s důrazem na rozvoj řeči

- Vážení, měření

- poprvé měříme tlak