Povinná očkování

Povinná podle zákona 258/2000 a prováděcí vyhlášky. Očkujeme podle kalendáře schváleného vakcinologickou společností

Nepovinná (doporučená) očkování