VZDĚLÁNÍ A PRAXE

MUDr. Zdeněk Suchomel

Praktický lékař pro děti a dorost

Po studiu na Gymnáziu v Teplicích a 3. lékařské fakultě v Praze jsem zahájil výkon lékařské profese na Dětské klinice v Ústí nad Labem. V rámci tamního působení jsem se setkával s dětskými pacienty všeho věku, po krátký čas jsem pracoval i na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice, kde jsem si osvojil základní poznatky o infekčních nemocech, o smysluplném užívání antibiotik, jakož i základy péče o dospělé pacienty, na které jsem se podílel. Moje další kroky vedly na Dětské oddělení nemocnice v Teplicích, kde jsem měl možnost rozvíjet svoje dovednosti, stejně jako později v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost v Mostě. Tam jsem se obohatil zejména o znalosti očkování, sociální a posudkové problematiky

Během své praxe se dále vzdělávám i nad rámec povinného výcviku, v současné době zejména v oblasti psychomotorického vývoje dítěte a jeho vyšetření jako frekventant kurz Vojtovy diagnostiky v Olomouci

Ve své praxi se chci držet několika zásadních bodů: racionální antibiotické politiky (antibiotika pouze v odůvodněných případech), správné a důsledné hodnocení psychomotorického vývoje, snaha o včasný záchyt jeho poruch, snaha o podporu rodičů v otázkách vývoje, rozvoje a výživy dítěte.