Prohlídka ve třech měsících

První velká prohlídka. Slouží ke zhodnocení vývoje od porodu a stanovení postupu v případě odchylek.

V rámci prohlídky se odehraje následující:

- pohovor s rodiči (kojení, v případě dětí na umělé výživě předáme základní informace o příkrmech - od 4 měsíců)

- vyšetření dítěte poslechem, pohmatem atd.

- zhodnocení psychomotorického vývoje včetně polohových testů dle Vojty (+ pohovor s rodiči o vývoji, jeho odchylkách i dalším postupu)

- Vážení, měření, zhodnocení růstu

- zahájení povinného očkování (pokud nebylo zahájeno v devíti týdnech)