Prohlídka v šesti měsících

V rámci prohlídky se odehraje následující:

- pohovor s rodiči (kojení, ev. umělá strava, zavádění příkrmů)

- vyšetření dítěte poslechem, pohmatem atd.

- zhodnocení psychomotorického vývoje včetně polohových testů dle Vojty (+ pohovor s rodiči o odchylkách)

- Vážení, měření

- Přeočkování