Rotaviry

Rotaviry způsobují u dětí průjmovitá onemocnění. Očkuje se od šestého týdne, nejpozději do 8. měsíce. Čím dříve je očkování zahájeno, tím lépe.

Očkuje se dvěma dávkami v rozmezí jednoho až dvou měsíců. Vakcíny nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

V případě zájmu je potřeba se předem domluvit. Zásobu v ordinaci máme, ale pro konkrétní dítě vakcínu rádi objednáme (doba dodání cca týden).