Prohlídka v pěti letech

V rámci prohlídky se odehraje následující:

- pohovor s rodiči (racionální strava)

- vyšetření dítěte poslechem, pohmatem atd.

- zhodnocení psychomotorického vývoje s důrazem na rozvoj řeči

- Vážení, měření, měření tlaku

- dítě obdrží žádanku na vyšetření sluchu

- očkování