Prohlídka v osmnácti měsících

V rámci prohlídky se odehraje následující:

- pohovor s rodiči (shrnutí předchozího půl roku)

- zhodnocení pokroku ve vývoji (zejména chůze a řeč)

- vyšetření dítěte poslechem, pohmatem atd.

- Vážení, měření

- Vyplnění dotazníku poruch autistického spektra (PAS). Vyplňuje se u všech dětí, dle počtu získaných bodů bude stanoven další postup

- očkování povinnou vakcínou MMR (proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím)

- předání informací ohledně nepovinného očkování Nimenrix

- seznámení s termíny dalších prohlídek (liché roky)