Prohlídka v osmi měsících

V rámci prohlídky se odehraje následující:

- pohovor s rodiči (kojení, ev. umělá strava, příkrmy)

- vyšetření dítěte poslechem, pohmatem atd.

- zhodnocení psychomotorického vývoje

- Vážení, měření