MMR

Očkování je povinné mezi 13. a 18. měsícem věku, druhá dávka poté mezi 5. a 6. rokem věku

Očkuje se proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím

Obvykle, s ohledem na třetí dávky očkování z prvního roku života, očkujeme při prohlídce v 18 měsících, následně při prohlídce v pěti letech, nebo krátce po ní.