Infanrix hexa

Očkování se povinně zahajuje v 9. - 12. týdnu věku (nejčastěji na tříměsíční prohlídce)

Očkuje se proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence B a infekcím způsobenými bakterií Haemophilus influenzae.

Děti narozené v termínu se očkují ve 3., 5. a 11. měsíci ve schématu 2+1

Děti předčasně narozené se očkují ve 3., 4., 5. a 11. měsíci ve schématu 3+1

V případě, že se rodiče zároveň rozhodnou pro nepovinná očkování, mohou být intervaly mezi jednotlivými dávkami mírně delší.