Boostrix

Očkování je povinné mezi pátým a šestým rokem věku

Přeočkovává se proti záškrtu, tetanu a černému kašli

Navazuje částečně na očkování hexavakcínou v prvním roce věku (nepřeočkovává se dětská obrna, žloutenka B a Haemophilus influenzae)

Předchází očkování Adacel polio v 10 letech (záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna)