Bexsero

Doporučené očkování proti meningokokům skupiny B

Je vhodné zahájit očkování co nejdříve, nejčastěji v průběhu třetího až čtvrtého měsíce, kdy jsou děti nejohroženější.

Od 1. 1. 2022 pojišťovna proplácí očkování  až do roka věku.

Od 1. 1. 2022 pojišťovna proplácí očkování mezi 14. a 15. rokem (volně zaměnitelné vakcíny Bexsero a Trumemba)

Na přání rodičů lze očkování zahájit kdykoli, mimo vymezené intervaly je však nutné uhradit plnou cenu vakcíny