Adacel polio

  • Očkování je povinné mezi desátým a jedenáctým rokem.
  • Přeočkovává se proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně.
  • Navazuje částečně na očkování hexavakcínou v prvním roce života a na přeočkování mezi pátým a šestým rokem věku.
  • Jedná se o poslední povinné očkování v dětském věku. Následuje už jen přeočkování proti tetanu pravidelně každých 10-15 let